Whytal Gypsum Plaster Save time and Save water

Whytal Gypsum Plaster ഉപയോഗിക്കൂ നിർമ്മാണ സമയവും ജലവും ലാഭിക്കൂ….

മുറി സുഗമമായി പൂർത്തിയാക്കാൻ ചുമർ പ്ലാസ്റ്ററിംഗ് പ്രധാനമാണ്. സാധാരണ സാൻഡ് സിമൻറ് പ്ലാസ്റ്റർ

ചുമരുകളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണി അനായസവും കാര്യക്ഷമവും ആക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ?

എങ്കിൽ Whytal Gypsum Plaster ഉപയോഗിക്കൂ ചുമർ എളുപ്പത്തിൽ പരിപാലിക്കാനും വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കാനും

സിമൻ്റ് മണൽ പ്ലാസ്റ്ററിംഗിനേക്കാൾ എന്തുകൊണ്ട് നല്ലത് വൈറ്റൽ ജിപ്സം പ്ലാസ്റ്ററിംഗ് ആണ്

നിങ്ങൾ വീട് പണിയുമ്പോൾ സാധാരണയായി പ്ലാസ്റ്ററിംഗിനായി സിമൻ്റ് മണൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

101, Penta Tower Near Kaloor Metro Staion Kaloor, Cochin - 682017
Mon - Sat: 7:00-18:00
+91 9446 605 217

© Copyright Whytal Tech Pvt Ltd All Rights Reserved. Designed by Zybotech Lab