Whytal Gypsum Plaster Save time and Save water

Whytal Gypsum Plaster ഉപയോഗിക്കൂ നിർമ്മാണ സമയവും ജലവും ലാഭിക്കൂ….

മുറി സുഗമമായി പൂർത്തിയാക്കാൻ ചുമർ പ്ലാസ്റ്ററിംഗ് പ്രധാനമാണ്. സാധാരണ സാൻഡ് സിമൻറ് പ്ലാസ്റ്റർ

ചുമരുകളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണി അനായസവും കാര്യക്ഷമവും ആക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ?

എങ്കിൽ Whytal Gypsum Plaster ഉപയോഗിക്കൂ ചുമർ എളുപ്പത്തിൽ പരിപാലിക്കാനും വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കാനും

സിമൻ്റ് മണൽ പ്ലാസ്റ്ററിംഗിനേക്കാൾ എന്തുകൊണ്ട് നല്ലത് വൈറ്റൽ ജിപ്സം പ്ലാസ്റ്ററിംഗ് ആണ്

നിങ്ങൾ വീട് പണിയുമ്പോൾ സാധാരണയായി പ്ലാസ്റ്ററിംഗിനായി സിമൻ്റ് മണൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

ചുമർ പ്ലാസ്റ്ററിങ്ങിൽ Whytal Gypsum plaster എന്തുകൊണ്ട് മികച്ചതാകുന്നു?

ആധുനിക കെട്ടിട നിർമ്മാണ മേഖലയിൽ നിർമ്മാണ സാമഗ്രികളുടെ കടുത്ത ദൗർഭല്യമാണ് അനുഭവപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.

whytal gypsum plaster for cost effective plastering

വീടുകൾക്ക് ജിപ്സം പ്ലാസ്റ്ററിങ്; ചെലവ് കുറയ്ക്കാം, ഇനിയുമുണ്ട് ഗുണങ്ങൾ!…

കെട്ടിട നിർമാണ മേഖലയിലെ വിലക്കയറ്റം സാധാരണക്കാർക്ക് വീട് എന്ന സ്വപ്നം അപ്രാപ്യമായിരുന്നു. ഈ പ്രതിസന്ധി തരണം ചെയ്യാൻ വൈറ്റാർ ജിപ്സം പ്ലാസ്റ്റർ

101, Penta Tower Near Kaloor Metro Staion Kaloor, Cochin - 682017
Mon - Sat: 7:00-18:00
+91 9446 605 217

© Copyright Whytal Tech Pvt Ltd All Rights Reserved. Designed by Zybotech Lab