Our Blogs

Whytal Tech Private Limited

Jul 05 | 2022

For a Perfect Plastering Material

The urge for environmentally friendly products is expanding in construction across the spectrum, and plastering materials are no exception.

Whytal Tech Private Limited

Nov 12 | 2022

Going Green with Eco-Friendly Whytal Gypsum Plaster

The urge for environmentally friendly products is expanding in construction across the spectrum, and plastering materials are no exception.

Whytal Tech Private Limited

Oct 18 | 2021

Whytal Gypsum Plaster For Beautiful Home Interior

Gypsum Plastering is a method of wall plastering and it has been practiced for thousands of years. It can be used on blocks...

Whytal Tech Private Limited

Sep 18 | 2021

Reduce Painting Cost with Gypsum plastering

We're frequently asked if any additional preparation is required before painting a Whytal gypsum plastered wall

Whytal Tech Private Limited

Jul 14 | 2021

Gypsum plaster offers better acoustics and how does it help hospitals and the Educational Institute?

Gypsum plastering on walls provides better acoustics. Which means less echo and outside noise interference. This is because Gypsum plaster has a high sound

Whytal Tech Private Limited

Aug 17 | 2021

How long does Gypsum Plastering last?

Gypsum has become the most popular construction material as a substitute for other materials such as cement, sand and putty. It has unique qualities.

Whytal Tech Private Limited

Jun 10 | 2021

8 Advantages of Whytal Gypsum Plastering

Plastering the walls is necessary for a smooth room finish. The traditional sand cement plaster is still the most common form of plastering throughout

Whytal Tech Private Limited

May 13 | 2021

Whytal Gypsum Plaster ഉപയോഗിക്കൂ നിർമ്മാണ സമയവും ജലവും ലാഭിക്കൂ….

മുറി സുഗമമായി പൂർത്തിയാക്കാൻ ചുമർ പ്ലാസ്റ്ററിംഗ് പ്രധാനമാണ്. സാധാരണ സാൻഡ് സിമൻറ് പ്ലാസ്റ്റർ ഇപ്പോഴും രാജ്യത്തുടനീളം പ്രചാരത്തിലുള്ള പ്ലാസ്റ്ററിംഗാണ്.

Whytal Tech Private Limited

Apr 23 | 2021

Steps To Properly Apply Whytal Gypsum Plaster

Whytal Gypsum Plaster is the best gypsum plaster in Kerala for plastering the internal walls. Whytal Gypsum Plaster is easier to use than traditional.

Whytal Tech Private Limited

Apr 15 | 2021

ചുമരുകളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണി അനായസവും കാര്യക്ഷമവും ആക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ?

എങ്കിൽ Whytal Gypsum Plaster ഉപയോഗിക്കൂ ചുമർ എളുപ്പത്തിൽ പരിപാലിക്കാനും വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കാനും.

Whytal Tech Private Limited

Feb 12 | 2021

“Whytal gypsum plaster” 100% പ്രകൃതിദത്തവും പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദവുമായ ഉൽപ്പന്നം

എങ്കിൽ Whytal Gypsum Plaster ഉപയോഗിക്കൂ ചുമർ എളുപ്പത്തിൽ പരിപാലിക്കാനും വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കാനും.

Whytal Tech Private Limited

Jan 13 | 2021

സിമൻ്റ് മണൽ പ്ലാസ്റ്ററിംഗിനേക്കാൾ എന്തുകൊണ്ട് നല്ലത് വൈറ്റൽ ജിപ്സം പ്ലാസ്റ്ററിംഗ് ആണ്

നിങ്ങൾ വീട് പണിയുമ്പോൾ സാധാരണയായി പ്ലാസ്റ്ററിംഗിനായി സിമൻ്റ് മണൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

Whytal Tech Private Limited

Dec 14 | 2020

കൺസ്ട്രക്ഷൻ മേഖലയിൽ ചരിത്രം തിരുത്തിക്കുറിച്ച് Whytal Gypsum Plaster

ഇന്ത്യൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ മേഖലയിൽ അത്ഭുതം സൃഷ്‌ടിച്ച Whytal Gypsum Plaster 17 വർഷത്തെ സേവനപാരമ്പര്യമായി മുന്നേറുന്നു.

Whytal Tech Private Limited

Nov 16 | 2020

ചുമർ പ്ലാസ്റ്ററിങ്ങിൽ Whytal Gypsum plaster എന്തുകൊണ്ട് മികച്ചതാകുന്നു?

ആധുനിക കെട്ടിട നിർമ്മാണ മേഖലയിൽ നിർമ്മാണ സാമഗ്രികളുടെ കടുത്ത ദൗർഭല്യമാണ് അനുഭവപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.

Whytal Tech Private Limited

May 17 | 2019

Gypsum Plastering better than Cement?

Here we will first discuss what is gypsum plastering and then we will see why it is better than cement and at last, we will see why WHYTAL TECH PVT LTD is the best producer of gypsum material.

Whytal Tech Private Limited

May 17 | 2019

വീടുകൾക്ക് ജിപ്സം പ്ലാസ്റ്ററിങ്; ചെലവ് കുറയ്ക്കാം, ഇനിയുമുണ്ട് ഗുണങ്ങൾ!…

കെട്ടിട നിർമാണ മേഖലയിലെ വിലക്കയറ്റം സാധാരണക്കാർക്ക് വീട് എന്ന സ്വപ്നം അപ്രാപ്യമായിരുന്നു. ഈ പ്രതിസന്ധി തരണം ചെയ്യാൻ വൈറ്റൽ ജിപ്സം പ്ലാസ്റ്റർ സഹായിക്കും.

Terms of use | Privacy Policy | Contact us
© 2023 Whytaltech. All Rights Reserved